Kotisivu | Yhteys

Info:

• Historiaa Riuttala-Mustajoki kylistä ja kyläyhdistyksestä

Pyyntö:

• Näille sivuille kerätään historiatietoa Riuttala-Mustajoki kylistä. Jos tiedät jotain näiden kylien historiasta, ota yhteyttä

 

Yhteystiedot:

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry.
Y-tunnus: 25444783
Mäntysaarenraitti 18
38600 LAVIA
0400-527153

 

 

 

 

 

 

 

R iuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry:n Historia -sivu. Riuttala - Mustajoen kylät ovat varmasti syntyhistorioiltaan kuin mitkä tahansa sisämaahan vesistön varteen kehittyneet pienet maalaiskylät. Yhdistyksemme on perustettu toimimaan sopusoinnussa alueen rikkaan ja kauniin luonnon kanssa sekä vanhan maaseutuperinteen vaalimista ja elvyttämistä varten. Tällä sivulla lyhyesti historiasta.

 

Historiaa ja perinnettä

• Riuttala-Mustajoen kylätalohanke

• Kylätoiminta Riuttalan kylässä 1980-luvun alkuvuosista alkaen on ollut aktiivista kuten muuallakin maaseudulla nykymuotoisen kylätoiminnan alkaessa vakiintua. Yhteistoiminta alueen muiden kyläyhdistysten kanssa oli vilkasta. Toimintaa haluttiin laajentaa ja Mustajoen kylä haluttiin ottaa mukaan. 1990-luvulla kylätoiminta alkoi kuitenkin hiipua kunnes muutaman vuoden jälkeen loppui miltei kokonaan. Perjantaina 19. lokakuuta 2012 entiselle Riuttalan koululle kokoontui runsaslukuinen joukko kyläläisiä ja kesäasukkaita miettimään, miten kyläläisten yhteistä toimintaa ja kanssakäymistä voitaisiin tehostaa. Toiminta käynnistyi ja on sen jälkeen aktivoitunut merkittävästi. Kyläyhdistykselle laadittiin säännöt ja yhdistys rekisteröitiin. Monenlaisia asioita on tehty yhdessä. Toiminta on ollut ajoittain hyvinkin vilkasta ja monipuolista. On rakennettu laavu ja perinnetalo sekä hoidettu vanhusten turvapuhelinpäivystystä. Vuosittain on tehty kylälehti, on tehty luontoretkiä ja tutustumisretkiä. On järjestetty näyttelyitä, lauluiltoja ja aktivoitu ihmisiä liikunnan harrastamiseen. Hengellinen toimikunta on järjestänyt erilaisia tapahtumia. Yhteistoiminta muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa on entisestään lisääntynyt.


Yhdistyksen historiaa

• Yleistä historiaa yhdistyksestä

• Riuttala-Mustajoen kyläkokous 19.10.2012 päätti, että kylätoiminta elvytetään kyläläisten huviksi ja hyödyksi.
• Yhdistyksemme on merkitty yhdistysrekisteriin 10.04.2013