Kotisivu | Yhteys

Hallitus:

Puheenjohtaja:
• Pauli Kuusiranta

Varapuheenjohtaja:
• Vesa Perämaa

Sihteeri:
• Kaarina Talola


Jäsenet:
• Eila Malinen,
- varajäsen
Pentti Malinen
• Esko Ripatti
- varajäsen
Tellervo Kuusiranta
• Hannu Haapala
- varajäsen
Mirjami Savikko
• Seppo Laakso
- varajäsen
Anne-Mari Leander

Toiminnantarkastajat:
• Seija Salo
- varajäsen
Elina Kuusiranta

Lataa yhteystiedot tästä.

Muut toimikunnat:


Hengellinen toimikunta
Anna-Kaisa ja Lasse Hautala, Elina ja Seppo Laakso, Tellervo Kuusiranta
Kylälehti
Pauli Kuusiranta
Turvapuhelinpäivystys
Pauli Kuusiranta
Emäntä
Eila Malinen
Kylätalon vuokraus ja käyttö
Pauli Kuusiranta
Kylätalon ”talonmiestoimikunta”
Pauli Kuusiranta, Ari Kuusiranta, Hannu Haapala ja Vesa Perämaa
Torikahvilavuorot
Kaarina Talola
Avoimet Kylät
Kaarina Talola
Kulttuuri
Kaarina Talola
Kylien turvalisuus
Pauli Kuusiranta
Kyläsuunnitelma
Kaarina Talola
Tiedotus
Kaarina Talola
Lasten ja nuorten toiminta
Jessi Sirola
Liikuntavastaava
Hannu Haapala
Mettämatkan laavu
Eila ja Pentti Malinen
Sankarihautojen hoitovuorot
Tellervo Kuusiranta

Jäseneksi?:

Jäseneksi liittyminen on näin helppoa. Ilmoitat vain sihteerille kaarinatalola(at)
gmail.com tai
puh. 044 550 8580
seuraavat tiedot:
- nimi
- postiosoite
- syntymäaika
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Jäsenmaksut on
10 €/henkilö
20 €/talous (2 tai useampi perheenjäsen)
80 vuotta täyttäneet on vapautettu jäsenmaksusta

Yhteystiedot:

Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry.
Y-tunnus: 25444783
Mäntysaarenraitti 18
38600 LAVIA
0400-527153

Löydät meidät myös Facebookista! Klikkaa alta!

 

R iuttala-Mustajoen kyläyhdistys ry:n Yhdistys -sivu. Olemme aktiivisia kyläläisiä. Haluamme elävän kotiseudun ja tiiviin kyläyhteisön, jossa kukaan ei jää yksin. Tule mukaan! Jatkamme yhdessä tekemisen ja talkootoiminnan perinnettä. Toiminnantäyteinen vuotemme huipentuu eri tapahtumiin, joiden tuotto ohjataan kyläyhdistyksen kautta koko kylän ja sen asukkaiden hyväksi. Haluamme tehdä kyläyhdistystämme tutuksi ja toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan. Liity! Kyläyhdistyksemme on kaikkia kyläläisiä varten perustettu, kyläläisten viihtyvyyttä ja etua ajava yhdistys. Se on toiminut jo vuodesta vuodesta 2013. Jokaisella kyläläisellä on mahdollisuus osallistua kaikkeen toimintaan. Kylätoimintamme pyrkii kokoamaan kyläläiset viihtymään yhteen järjestämällä eri tapahtumia, retkiä ja talkoita. Aktiivinen ja innostunut talkoolaisten joukko on kyläyhdistyksen toiminnan perusta.

K yläyhdistyksen toimintasuunnitelma:

• Liikunta:
Riuttala-Mustajoen kyläyhdistys panostaa toimiin, jotta kyläläisillä olisi mahdollisuus harrastaa säännöllisesti liikuntaa ympäri vuoden. Erityisesti halutaan kuitenkin korostaa, että tärkeintä on omatoiminen liikunnan harrastaminen. Pyöräilykaudella kannustetaan erityisesti omatoimiseen pyöräilyyn. Osallistutaan Karhijärvipyöräilyn järjestelyihin.

Liikuntasuorituksia kirjataan niin kunnan kuin kyläyhdistyksenkin vihkoihin. Kyläyhdistyksen syys- ja kevätkokouksissa palkitaan kolme eniten suorituskirjauksia saavuttanutta henkilöä sekä lisäksi kaikkien liikuntasuorituksensa kirjanneiden kesken arvotaan palkintoja.

• Talkootoiminta ja naapuriapu:

Järjestetään pienimuotoista talkootoimintaa, johon toivotaan kyläläisiltä esityksiä. Erityisesti haluamme auttaa henkilöitä, jotka iän, sairauden tai muun syyn vuoksi eivät itse suoriudu työtehtävistä. Kyläyhdistys hoitaa myös edelleen kunnan turvapuhelinpäivystyksen talkoolaisten voimin.

• Perinnetiedon tallentaminen ja kerääminen:

Kerätään ja tallennetaan perinnetietoa kylistä, kylissä asuneista perheistä ja ihmisistä sekä tapahtumista. Tehdään kylälehti toimintavuonna/vuosittain. Kerätään tietoa paikkakunnalle tyypillisistä sanoista ja sanontatavoista. Palautetaan mieliin vanhoja työtapoja. Kesäaikaan teemme vanhanaikaista risuaitaa laavun läheisyyteen ja kunnostamme pehkurouttoja Vaskunnevalla. Syksymmällä yritämme saada järjestetyksi tallukaskurssit.

• Kotiseutu - ja luontoretket:

Suuren suosion saavuttaneita kotiseuturetkiä järjestetään kesällä ja alkusyksyllä noin kerran kuukaudessa. Toukokuussa tutustutaan Pesinmaahan, Kellarikiveen ja ydinjätereikään. Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjestetään luontoretki kasvien yms. tunnistamiseksi lehtori Sinikka Vinnamon johdolla.

• Toiminta-alueen elinehtojen ja parantaminen:

Kylätalohanke selvitetään naapurikyläyhdistysten kanssa. Sitä odotellessa rakennetaan laavu Tuomolantien ja Tuohiniementien väliseen maastoon. Ensimmäinen tilaisuus laavulla on 26.4.2014 Satakylien Avointen kylien päivänä. Aloitetaan kyläsuunnitelman ja siihen liittyvän turvallisuussuunnitelman laatiminen. Tähän liittyy oleellisesti myös osaajaluettelon laatiminen. Selvitetään metalliromun keräys, samoin paperin-, pahvin- ja muovinkeräys. Kiinnitetään yleensä huomiota ympäristön siisteyteen. Tehdään tarvittaessa esityksiä viranomaisille elinolojen parantamiseksi ja järjestetään luento- ja esitelmätilaisuuksia tärkeistä ajankohtaisista asioista.

• Virkistystoiminta, sosiaalinen yhdessäolo ja yhteisöllisyyden lisääminen:

Pyritään luomaan kylien kaikille asukkaille ja täällä kesälomiaan tai vapaa-aikaansa viettäville henkilöille mahdollisuus aktiivisesti osallistua tilaisuuksiin ja kyläyhdistyksen toimintaan.

• Koulutus:

Kyläyhdistys on Satakylät ry:n jäsenyhdistys. Osallistutaan kyläyhteisöjen kehittämistä käsitteleviin seminaareihin, jotta saadaan tietoa ja voidaan luoda tärkeitä suhteita - verkostoitua.